Política de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les seves dades personals formen part dels nostres fitxers automatitzats i no automatitzats de clients, degudament legalitzats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb la finalitat de prestar el servei contractat, oferir-li productes i serveis relacionats amb aquells sol·licitats, enviar-li informació de promocions, subscriure’l a la nostra newsletter, comunicar-nos via correu electrònic, fidelitzar-lo com a client i fer els tràmits administratius i comptables de la seva comanda. Les dades no se cediran a tercers, excepte a aquelles empreses que facin la gestió administrativa i amb motiu del compliment d’obligacions legals. Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la relació contractual i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Sense perjudici dels compliments anteriors, les dades dels usuaris que sol·licitin informació a Georgina’s Store mitjançant correu electrònic s’inclouran en un fitxer de dades personals anomenat “web”, degudament registrat sota el Reglament general de protecció de dades, propietat i responsabilitat de Georgina’s Store, amb domicili social a Palma (Illes Balears).

A aquest efecte, Georgina’s Store té implantades les mesures de seguretat necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, provinguin de l’acció humana o del medi físic natural. 

Així mateix, l’usuari autoritza a Georgina’s Store la recollida i el tractament autoritzat de les seves dades personals amb la finalitat de poder informar-lo sobre tots aquells serveis que consideri oportuns i enviar-li qualsevol mena d’informació comercial o publicitària de l’empresa que consideri d’interès per als seus usuaris a través d’aquest lloc web o qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i el correu postal, entre d’altres.

Quan es connecta al lloc web www.georginas.store, el servidor on està allotjat el web reconeix automàticament tant l’adreça IP de l’ordinador de l’usuari com el dia i l’hora d’entrada i sortida i per quins continguts del nostre web ha navegat l’usuari. És necessari que el servidor de Georgina’s Store conegui totes aquestes dades perquè s’hi ha de poder comunicar per enviar-li el que l’usuari demani a través del seu navegador, a més de poder-ho veure en la seva pantalla. Ara bé, ni el servidor ni el personal de Georgina’s Store pot conèixer cap de les dades personals de l’usuari si no ha estat ell mateix qui lliurement i conscientment les ha facilitades.

Exercici dels seus drets

En qualsevol moment, l’usuari es podrà dirigir a Georgina’s Store amb la finalitat d’exercir els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), la rectificació o cancel·lació (petició de correcció o suspensió de dades personals inexactes o incorrectes objectes del tractament inclòs en un fitxer) i l’oposició (petició d’oposició sobre el tractament de les dades personals) previstos en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

A aquest efecte, vostè podrà exercir els seus drets de la manera següent: enviant una comunicació per escrit mitjançant una carta certificada per correu ordinari al domicili social de l’empresa (ref. protecció dades personals) o mitjançant un correu electrònic a la direcció [email protected]